Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 Về việc đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
2 Thông báo về việc người quản lý công ty nghỉ hưu và phân công nhiệm vụ cho Giám đốc công ty
3 (PTC)Thông báo về việc thay đổi chức danh kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
4 (PKT)Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
5 (PTC)Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người quản lý
6 (PTC) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2016
7 (PKD)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo 2017)
8 (PTC)Thông báo về việc thay đổi thông tin các chức danh của người quản lý
9 (PKT)Báo cáo tài chính năm 2016
10 (PTC) Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2017
11 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
12 (PTC) Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
13 Về việc nhận ủy quyền công bố thông tin
14 (PKT)Công khai tài chính 06 tháng đầu năm 2016
15 (PKD) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
16 (PKD)Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
17 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận
18 (PKD) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp
19 (PKT) Báo cáo tài chính năm 2015
20 (PKT) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015