Sáng ngày 23/4/2022, Hội cựu chiến binh (CCB) Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự Đại hội có đồng chí đồng chí Lê Văn Tính – Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đặng Hoài Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, đồng chí Phạm Năng Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể cùng toàn thể 12 hội viên Hội CCB Công ty.

Chủ tịch Hội CCB Công ty Nguyễn Hữu Phước trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

     Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Hữu Phước – Chủ tịch Hội CCB đã báo cáo tổng kết công tác Hội nghị lần thứ IV và phương hướng nhiệm kỳ lần thứ V (2022 – 2027). Cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, Hội CCB Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, hoàn thành nhiệm vụ qua các năm trong nhiệm kỳ.

     Hằng năm, trong phong trào thi đua, có nhiều hội viên đạt thành tích trong sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến trong công việc, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động của Công ty, của Hội, nhất là trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên gặp khó khăn, phong trào xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Lê Văn Tính – Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích của Hội CCB Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp và Bí thư Đảng ủy Công ty – Đặng Hoài Nhân đánh giá cao vai trò của Hội CCB Công ty và các hội viên đối với hoạt động kinh doanh và công tác xây dựng Hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB Công ty tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, phát huy kinh nghiệm của các hội viên CCB, gương mẫu trong các mặt hoạt động, công tác. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động phong trào của tổ chức Hội, chăm lo xây dựng tổ chức Hội, quan tâm chăm lo quyền, lợi ích của các hội viên; tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác bảo vệ tài sản, ANTT, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đồng chí Đặng Hoài Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đồng chí CCB tham dự Đại hội cùng đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm

     Đại hội Hội CCB Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra Chủ tịch, phó Chủ tịch khoá V như sau: Đồng chí Nguyễn Bình Nam – Chủ tịch Hội, đồng chí Trương Thái Hùng, Phó Chủ tịch Hội; Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Hội CCB Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gồm 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết..

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tín nhiệm bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ V (2022 - 2027) ra mắt nhận nhiệm vụ

Đ/c Lê Văn Tính- Chủ tịch Hội CCB Khối CQ và DN tỉnh và Đ/c Đặng Hoài Nhân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty tặng hoa cho các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch nhiệm kỳ IV thôi không tham gia nhiệm kỳ V

Chia sẽ