Ngày 26/10/2021 Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết  Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt “Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tực lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cho toàn thể người quản lý, người lao động, đoàn viên, hội viên của Công ty. Do tình hình dịch bệnh COVID -19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Đảng bộ Công ty tổ chức 2 điểm cầu (Hội trường và phòng họp), thời gian học tập thành 2 đợt: buổi sáng bắt đầu thừ 08h00 đến 10h00 (Đợt 1), buổi chiều bắt đầu từ 14h00 đến 16h00 (Đợt 2) tại Công ty để quán triệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị quán triệt:

Chia sẽ