Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2021), Chi bộ Tổ chức - Hành chính tổ chức cho đảng viên, đoàn viên và người lao động trong Chi bộ đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Dục Thanh - Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận.

Đại điện đảng viên Chi bộ Tổ chức - Hành chính đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Qua đó, ôn lại truyền thống cach mạng vẻ vang của Đảng và những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ; góp phần tạo động lực để đảng viên, quần chúng trong Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng da05o đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay./.

Chia sẽ