Thực hiện theo hướng dẫn của Công an tỉnh về việc Hướng dẫn tổng kết và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác đảm bảo ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp.

          Sáng ngày 05/3/2019, tại Hội trường Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 triển khai công tác đảm bảo An ninh trật tự năm 2019 cho toàn thể Viên chức – Lao động Công ty; qua đó Viên chức – Lao động Công ty nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tội phạm, đồng thời  tích cực tham gia công tác thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương nói chung và tại Công ty./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Chia sẽ