Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận vừa đến thăm và trao tiền hỗ trợ quý II (với số tiền 1.500.000 đồng/người) cho 13 đối tượng chính sách được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận nhận phụng dưỡng, đỡ đầu.