Thực hiện theo Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 13/7/2022, Chi bộ phòng Tài chính - Kế Toán tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025.

     Đại diện Đoàn chủ tịch, đồng chí Vũ Thanh Tùng đã trình bày tóm tắc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo kiểm điểm Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

     Qua các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được trình bày, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia nhiều ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện nội dung  báo cáo cũng như phương hướng nhiệm kỳ mới.

     Đại hội cũng đã bầu chọn ra được Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra trong Đại hội.

     Đại hội nhất trí 100% nội dung Nghị quyết Đại hội. Đại hội bế mạc sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội tin tưởng trong nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu đã đề ra./.

Tác giả: Lê Quốc Thông - Chi bộ phòng Tài chính - Kế toán

 

Chia sẽ