Nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam trong các cấp hội cơ quan, mới đây, Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức Tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam.

     Tại tọa đàm ông Phạm Năng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã ôn lại ý nghĩa quan trọng của Ngày pháp luật Việt Nam. Cũng tại tọa đàm các chi hội trực thuộc đã trình bày các báo cáo tham luận nhằm phát triển chi hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và địa phương; Xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên có trình độ và kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động và tích cực tham gia công tác hội; kết nạp hội viên mới cho những đối tượng đã đủ điều kiện và có nguyện vọng xin tham gia vào hội…Đây là hoạt động nhằm góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh hiến pháp, pháp luật, pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. 

Một số hình ảnh Hội nghị tọa đàm:

(Nguồn baobinhthuan.com.vn)

Chia sẽ