Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm xã hội

Số/Ký hiệu 58/2014/QH13
Ngày ban hành 20-11-2014
Ngày có hiệu lực 01-01-2016
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Tệp đính kèm