Luật số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Số/Ký hiệu 102/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 01-10-2010
Ngày có hiệu lực 15-11-2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm