Luật số 76/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Số/Ký hiệu 76/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 04-06-2013
Ngày có hiệu lực 01-10-2013
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm