Luật số 35/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ

Số/Ký hiệu 35/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07-06-2013
Ngày có hiệu lực 25-07-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Văn bản khác
Tệp đính kèm