Chiều nay (5/9), Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở từ năm 2021 đến tháng 6/2023.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ý kiến.

     Dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

     Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Phạm Năng Hiệp - Quyền Chủ tịch Công ty, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC công ty cho biết: Công ty xác định một trong những yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện QCDC đó chính là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chính vì vậy, Đảng ủy Công ty thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC; từng đồng chí trong Đảng ủy đều gương mẫu, quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo hoạt động và phát huy tốt vai trò của mình. Nhờ đó, việc thực hiện QCDC tại công ty cơ bản nề nếp, thực chất và lan rộng đến từng đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Năng Hiệp - Quyền Chủ tịch Công ty, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tại công ty báo cáo tại buổi kiểm tra. 

     Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức trong người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác dân chủ trong hoạt động của công ty. Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy trình, trình tự cải tiến công việc được đẩy mạnh, bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, hạn chế sự chồng chéo, những quy định không cần thiết...

     Tại buổi kiểm tra, các thành viên dự họp cho rằng, công tác tổ chức thực hiện QCDC ở công ty khá đồng bộ và thường xuyên; tạo ra những mô hình, hình thức sinh hoạt mới, thiết thực. Bên cạnh đó, đã đóng góp ý kiến về các vấn đề còn hạn chế để việc thực hiện QCDC ở công ty đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận.

     Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, ban lãnh đạo Công ty quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở. Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội nhấn mạnh, công ty hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, là loại hình doanh nghiệp đặc thù, dù vậy trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, công ty đã phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của người quản lý, người lao động. Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể người quản lý, lao động về trách nhiệm thực hiện QCDC cơ sở. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đi đôi với đó là phát huy tốt vai trò của những tổ chức đoàn thể trong công ty như công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh. Công ty đã thực hiện khá tốt các chính sách cho người lao động, nhờ đó không có tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

     Đồng chí Dương Thanh Bình đề nghị thời gian tới, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền đến toàn thể người quản lý, người lao động về trách nhiệm thực hiện QCDC cơ sở; phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Liên quan đến hoạt đông đoàn thể, đồng chí Dương Thanh Bình đề nghị công ty tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức hiện có đồng thời củng cố tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, góp phần kiểm tra giám sát thực hiện QCDC trong công ty. Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội cũng đề nghị công ty cần nghiên cứu, xem xét lại nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trong đó chú ý giao nhiệm vụ cụ thể để giám sát để góp phần thực hiện tốt QCDC tại công ty...

(nguồn baobinhthuan.com.vn)

Chia sẽ