Luật số 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Số/Ký hiệu 78/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 05-10-2012
Ngày có hiệu lực 01-12-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm