Sáng 25/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 tại hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận cho người lao động thuộc đối tượng 4 chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh .

     Tham dự lớp học có 16 học viên. Trong 2 ngày (25-26/10), các học viên sẽ được tiếp thu nội dung quan trọng thông qua các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Quang cảnh lớp học

     Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, An ninh mạng. Nghĩa vụ quân sự. Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Xây dựng quản lý dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

     Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức, hiểu biết, tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc lớp học các học viên viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4.

Tác giả Đỗ Minh Thiện, phòng Hành chính - Quản trị

Chia sẽ