Sáng ngày 01/11/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận, Chi hội luật gia Công ty đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật việt nam (9/11) và các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể người quản lý, người lao động Công ty.

Đ/c: Phạm Năng Hiệp, Giám đốc Công ty, Chi hội trưởng Hội Luật gia Công ty

     Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Năng Hiệp - Giám đốc Công ty, Chi hội trưởng Hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã ôn lại truyền thống ngày (09/11), tuyên truyền các quy định về pháp luật về phòng chống tham nhũng.

     Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Những năm qua, Chi hội luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã có nhiều cách làm hay, đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động, đảng viên và các quần chúng trong Công ty.

Người quản lý, người lao động Công ty tham gia Hội nghị

     Kết quả tuyên truyền tại Hội nghị đã tăng cường sự thấu hiểu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội tại Công ty và tại địa phương./.

 Đỗ Minh Thiện, phòng Hành chính – Quản trị.

Chia sẽ