Sáng ngày 29/3, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tham dự Hội nghị do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức với sự tham dự của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đại biểu là người lao động, và đại diện lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đối thoại, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc tổ chức hội nghị với mục đích là Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn nhận được những ý kiến, phản ánh của người lao động, người sử dụng lao động về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân khi tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

        Hội nghị đã được nghe đại diện phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách về các loại bảo hiểm. Cung cấp thông tin cần thiết đến người lao động biết những quyền lợi được hưởng, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hiện nay. Những thiệt thòi của người tham gia bảo hiểm khi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, hướng dẫn người lao động về các tính năng của ứng dụng VssID để tự tra cứu, kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm của mình. Nhiều vấn đề được người lao động, công nhân trong các doanh nhiệp trong và ngoài Nhà nước quan tâm và đặt câu hỏi về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như chế độ lương khi về hưu, tử tuất, ốm đau; đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ; tăng chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; khó khăn khi khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân,… Các khó khăn, vướng mắc đều được đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải đáp thỏa đáng tại buổi đối thoại.