Ngày 17.7.2019 tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Đặng Hoài Nhân - Chủ tịch Công ty TNHH XSKT Bình Thuận trao tặng 200 triệu đồng để xây dựng 04 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh An Giang

 

Chia sẽ