Thực hiện Công văn số 414-CV/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

     Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, nhiệm kỳ 2022-2025. Các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội diễn ra từ ngày 13/7/2022 đến ngày 16/7/2022.

     Đầu tiên, Chi bộ phòng Hành chính – Quản trị, ngày 13/7/2022, 10 đảng viên của Chi bộ đã được triệu tập về tham dự đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Công ty chỉ định tổ chức đại hội đầu tiên. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều nội dung để thống nhất thông qua nghị quyết của nhiệm kỳ mới, đồng thời các đảng viên chính thức tham dự đại hội còn phát huy tinh thần, dân chủ, sáng suốt bầu ra chi ủy gồm 2 đồng chí và 1 bí thư, 1 phó bí thư đạt tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm tuyệt đối.

     Vinh dự vì được tất cả đảng viên tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ phòng Hành chính – Quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2025, ông Nguyễn Trọng Khang khẳng định: “Trong nhiệm kỳ mới, bản thân ông sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để cùng tập thể chi bộ triển khai, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đưa ra. Trong đó tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường giáo dục rèn luyện bồi dưỡng đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả đội ngũ, phát huy nội lực của cả tập thể. Phân công phù hợp và cụ thể cho mỗi đảng viên, tạo điều kiện để mỗi đảng viên thể hiện được vai trò gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khang tái đắc cử Bí thư chi bộ phòng HC – QT nhiệm kỳ 2022 – 2025

     Theo đó, ngày 15/7, chi bộ phòng Phát hành đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội cho thấy tinh thần, trách nhiệm cao của từng đảng viên được triệu tập về tham dự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Tại đại hội, thay mặt chi ủy nhiệm kỳ mới, ông Lê Viết Thảo, tái đắc cử Bí thư Chi bộ phòng Phát hành cho biết: Vì sự phát triển chung của toàn Đảng bộ Công ty, ngay sau đại hội cấp chi ủy sẽ tập trung triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Đồng chí Lê Viết Thảo tái đắc cử Bí thư Chi bộ phòng Phát hành nhiệm kỳ VI, 2022 - 2025

     Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, đảng viên trong phạm vi toàn Đảng bộ Công ty. Với sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Đảng ủy Công ty sẽ góp phần tạo điều kiện cho đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy công ty được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Vũ Thanh Tùng trúng cử Bí Thư Chi bộ phòng TC – KT nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Nguyễn Bình Nam tái đắc cử Chi bộ phòng Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Mai Thị Thơ trúng cử Bí thư Chi bộ phòng Trả thưởng nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Nguyễn Vũ Thiên Đẩu tái đắc cử Bí thư chi bộ TC – LĐTL nhiệm ký 2022 – 2025

Đồng chí Lê Văn Bình tái đắc cử Bí thư Chi bộ VPĐD HCM nhiện kỳ 2022 – 2025.

Tác giả Lê Viết Thảo - chi bộ phòng Phát hành

Chia sẽ