Vào các ngày 16,17,18/01/2020, các chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

     Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào báo cáo chính trị của Đảng bộ Cty và báo cáo chính trị cấp mình. Đại hội đã bầu cấp ủy của chi bộ, gồm những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có uy tín, có khả năng lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

     Tham dự cùng với Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại diện Đảng ủy Công ty ghi nhận sự lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ trước sự đồng lòng, đoàn kết của toàn bộ Đảng viên và quần chúng trong từng chi bộ đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy khóa mới, từng chi bộ sẽ thực hiện thành công mọi chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đại hội.

     Một số số hình tại Đại hội:

 

Chia sẽ