Hôm nay, ngày 25/3/2022, Đảng ủy công ty tổ chức lớp học tập, nghiên cứu các kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 (khóa XIII) cho toàn thề đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động Công ty.

     Lớp học đã nghe đồng chí Dụng Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Chính trị, báo cáo viên cấp Tỉnh triển khai các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về xây dựng, chỉnh đốn và hệ thống chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

     Qua lớp học, từng cá nhân đã rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân, đoàn kết xây dựng chi bộ, phòng và không để xảy ra vi phạm theo quy định.

Chia sẽ