Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ số tỉnh Bình Thuận. Ngày 16-12-2022, Đại diện thành viên Tổ giúp việc Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Tỉnh tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống lồng quay số mở thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.

 Đại diện thành viên Tổ giúp việc Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết Tỉnh

 Giám sát việc bảo trì hệ thống thiết bị lồng cầu QSMT

     Việc kiểm tra hệ thống lồng quay số được tổ chức định kỳ 2 lần/năm, đây là kỳ kiểm tra lần thứ 2 trong năm 2022. Dưới sự giám sát của thành viên hội đồng, công ty đã tiến hành kiểm tra lồng cầu. Sau khi kiểm tra đạt quy chuẩn, nhân viên công ty cho bóng vào lồng cầu, khởi động quay thử và niêm yết theo quy định dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng.

Sau khi kiểm tra đạt quy chuẩn, nhân viên công ty cho bóng vào lồng cầu, khởi động dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng

     Thiết bị quay số bằng lồng cầu thổi khí là phương pháp ứng dụng công nghệ sử dụng trong hoạt động quay số nhằm đảm bảo trung thực, khách quan trong quá trình kinh doanh hoạt động xổ số. Thiết bị này vận hành thông qua hệ thống điều khiển tự động, các trái bóng ngẫu nhiên được đảo và thổi ra bằng khí. Số trên trái bóng được thổi ra chiếu trên màn hình 22 inch để người dân theo dõi.

     Việc bảo trì thiết bị lồng cầu điện tử định kỳ góp phần đảm bảo an toàn, công khai minh bạc trong công tác quay số mở thưởng, hạn chế sai sót trong vận hành thiết bị.

Tác giả Đỗ Minh Thiện - phòng Hành chính - Quản trị

 

 

Chia sẽ