Chiều ngày 28/10/2022, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Năng Hiệp, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch CĐCS; đồng chí Nguyễn Vũ Thiên Đẩu, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty.

     Trong 5 năm qua, CĐCS Công ty đã phối hợp tốt với chính quyền cải tiến lề lối làm việc, vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng đời sống văn hóa nơi công sở, phát động các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích được giao.

     Đoàn viên, người lao động công ty luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, nhất là trong giai đoạn dịch Coivd-19 vừa qua.

     Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2022, tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt nam đã tặng bằng khen cho 02 cá nhân của Công ty, CĐCV Tỉnh tặng bằng khen cho tập thể CĐCS Công ty và 01 cá nhân đã có thành tích trong cuộc vận động xậy dựng dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022.

     Trong thời gian sắp đến, CĐCS Công ty tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động Công ty thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                       Nguyễn Thị Hồng Huệ, Tổ Công đoàn phòng HC-QT

 

Chia sẽ