Căn cứ kế hoạch của Đảng uỷ Công ty, sáng ngày 01/8/2017 tổ chức học Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII

     Tại Hội trường Công ty, đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp báo cáo khái quát những vấn đề trọng tâm của các Nghị quyết số 10-NQ/TW, số 11-NQ/TW, số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 đến toàn thể VC - LĐ trong Công ty.

Một số hình ảnh hoạt động:

Chia sẽ