Sáng ngày 30/7/2019 Công ty TNHH XSKT Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

    Tại hội nghị, đồng chí Phạm Năng Hiệp - Giám đốc Công ty tóm tắt tình hình HĐKD 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đầu năm Công ty đề ra, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt luôn được phát huy cao độ. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty; BCH các đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công ty cũng triển khai và giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đề nghị toàn thể VC- LĐ Công ty tích cực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019.

Một số hình ảnh:

Đ/c Đặng Hoài Nhân - Chủ tịch Công ty  phát biểu và chỉ đạo Hội nghị                        

Khen thưởng NQL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

 

Chia sẽ