Kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8/12/2022 đến ngày 10/12/2022). Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận chi tiết, đánh giá cụ thể các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thảo luận các chuyên đề. Ngoài ra, còn xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

     Đại diện cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, đồng chí Phạm Năng Hiệp, Giám đốc Công ty, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu tham luận tại phiên khai mạc của kỳ họp.

     Với một số nội dung tham gia tại kỳ họp, đồng chí đã nêu lên những bất cập, tồn tại trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, mong muốn trong thời gian đến những bất cập, tồn tại trên sẽ được giải quyết đem lại thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

     Đại diện cho Công ty tham gia với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí đã có nhiều ý kiến quan trọng đem lại sự thuận lợi, thông suốt cho hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và Công ty nói riêng, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

Trọng Khang – Phòng HC-QT

Chia sẽ