Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng đã được cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận (công ty) đưa ra trong hội nghị người lao động vừa qua.

     Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, nhưng Ban lãnh đạo công ty, các phòng, văn phòng đại diện trực thuộc công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên công ty đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra, từ đó tham gia góp phần vào kết quả hoạt động kinh doanh chung cũng như các mặt hoạt động khác của công ty. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống đại lý mà kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2020 khá tốt. Tổng doanh thu đạt 4.051,7 tỷ đồng, tăng 107,98% so kế hoạch. Năm 2020, công ty đã nộp ngân sách 1.296,3 tỷ đồng, tăng 108,33% so kế hoạch. Trong đó, số thuế thu hộ của các khách hàng trúng thưởng và thuế khác là 127 tỷ đồng. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào an sinh xã hội với tổng số tiền 71,4 tỷ đồng để tài trợ, ủng hộ hỗ trợ các chương trình do các sở ban ngành phát động. Cũng tại hội nghị, công ty đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc phát triển kinh doanh…

     Bắt đầu từ tháng 4/2021, Bộ Tài chính đã đồng ý công ty tăng số lượng phát hành vé số từ cặp 10 tờ lên cặp 11 tờ. Đây là cơ hội để công ty tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân năm từ 81% trở lên, doanh thu tiêu thụ có thuế đạt 4.460 tỷ đồng; lợi nhuận kế hoạch đạt 502 tỷ đồng; các khoản nộp ngân sách đạt 1.445 tỷ đồng.

                                                                                                                       (Nguồn baobinhthuan.com.vn)

Chia sẽ