Sáng ngày 5/9/2017, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBNV Công ty theo kế hoạch hàng năm của Công ty.
     Báo cáo viên đã phổ biến tương đối đầy đủ các vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa ra những tình huống và các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
     CBNV Công ty cùng báo cáo viên tham gia thảo luận sôi nổi bàn về một số quy định, chế độ và các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động chủ yếu tại các doanh nghiệp. 

Chia sẽ