Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2017 thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Bình Nam - Phó phòng Tổ chức Lao động tiền lương  Công ty đã đến thăm và tặng quà cho thân nhân gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ và các đối tượng chính sách Công ty nhận đỡ đầu.

*Một số hình ảnh:

Chia sẽ