Sáng ngày 19/7/2016 thực hiện công tác từ thiện "Lá lành đùm lá rách", mang lại niềm vui cho trẻ em nghèo học giỏi. Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương tổ chức đi thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại Trường tiểu học Hồng Thái, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chia sẽ