Ngày 05/02/2018 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã diễn ra hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Một số hình ảnh hội nghị

 

Chia sẽ