Sáng ngày 04/7/2017, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Thuận. Ban Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận mời báo cáo viên thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật đến triển khai kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

     Thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm chỉ đạo công tác phục vụ khách hàng, đại lý, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

     Qua đó, tuyên truyền sâu về những nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Các cấp uỷ Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Một số hình ảnh hoạt động:

Chia sẽ